Oferta

 

Oferuję usługi w zakresie projektowania:

  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych
  • przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych
  • biologicznych oczyszczalni ścieków
  • instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, przeciwpożarowych
  • wentylacji i klimatyzacji

a także

  • adaptacje projektów gotowych do warunków lokalnych
  • inwentaryzacje wszelkich obiektów

Zajmuję się projektowaniem instalacji zarówno w obiektach nowowznoszonych, jak i istniejących poddawanych przebudowie, rozbudowie lub zmianie sposobu użytkowania.

 

Inne informacje:

W zależności od ustaleń z Inwestorem, dla powyższych zakresów usług, podejmuję się formalności administracyjnych wraz z uzgodnieniami technicznymi (warunki przyłączy, ZUD, inne).