Zakres usług

 

Działalność w zakresie projektowania:

  • projekty budowlane pełnobranżowe wszelkich budynków i budowli
  • adaptacje projektów gotowych do warunków lokalnych
  • przebudowy obiektów – rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania, itp.
  • inwentaryzacje wszelkich obiektów

 

Działalność w zakresie realizacji:

  • nadzór autorski i inwestorski
  • kierownictwo nad realizacją zamierzeń budowlanych

 

Współpraca z innymi branżami w zakresie:

konstrukcyjnym, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, kosztorysowania i projektowania zieleni.

 

Kontakt z firmami:

geodezyjnymi, geologicznymi i urbanistycznymi

 

Inne informacje:

W zależności od ustaleń z Inwestorem, dla powyższych zakresów usług, podejmuję się formalności administracyjnych wraz z uzgodnieniami technicznymi (warunki przyłączy, ZUD, inne).